INSTAGRAM Joan_Otazu

UNA MANERA DE VER EL MUNDO EN BLANCO Y NEGRO Y ESCUCHAR CON El OÍDO LOS COLORES
La mayoría de fotógrafos consagrados aseguran que no hace falta salir del propio barrio para disfrutar plasmando tu propia mirada del mundo. La belleza está en todas partes.La fotografía es una de las artes contemporáneas , que igual que la pintura, la escultura o la música pretenden ser una forma de expresión del artista para expresar emociones, sentimientos y pensamientos. La fotografía es una manera de mirar. No es la mirada misma. “La fotografía es un medio muy complejo, te pide que digas cosas con un esparadrapo en la boca”….. Blog 20 nov 2011. EMAIL: jroigota@orange.es

Falçs

Falçs by JoanOtazu
Falçs, a photo by JoanOtazu on Flickr.

Les primeres falçs trobades en jaciments prehistòrics eren de pedra o argila cuita i s'hi afegia, encastats, al seu voltant petits trossets esmolats, de sílex generalment, per a que tinguessin una acció tallant.
Les primeres falçs són anteriors a l'agricultura i es feien servir per a la recol·lecció de cereals silvestres.
Dins del període agrícola és un estri d'utilització manual, generalment emprada per recollir cereals o altres grans o plantes que es cullen ja secs i són fàcilment tallables.
Per a evitar ferides en la mà que no accionava l'eina, els segadors duien una mena d'esclop de fusta (esclopí) en l'altra mà que la protegia del tallant de la falç. També les cames anaven protegides d'una manera similar.
A gran part del món es va passar sense transició de segar amb la falç a fer-ho amb màquines recol·lectores.

No hay comentarios:

Publicar un comentario